3 November 2016
ELI Beamlines / Dolní Břežany
Europe/Prague timezone

Organizační výbor / Organizing Committee

Organizační výbor / Organizing Committee
  • Radislav Sedláček (ÚMG/Czech Centre for Phenogenomics)
  • Ondřej Hradil (CEITEC)
  • Roman Hvězda (ELI Beamlines)
  • Martin Palkovič (IT4Innovations)
Poradní výbor / Advisory Board
  • Členové nové Rady pro VI (obory nezastoupené v organizační komisi)
  • Jan Konvalinka (UK/RVVI)
  • Petr Dvořák (MU/RVVI)