3 November 2016
ELI Beamlines / Dolní Břežany
Europe/Prague timezone
Den národních výzkumných infrastruktur bude organizován pod záštitou:
  • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Kateřiny Valachové
  • Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Hlavní cíle:
• Demonstrovat efektivitu a význam národních infrastruktur a jejich vliv na vývoj VaV institucí
• Ukázat dosažené úspěchy infrastruktur a prezentovat jejich služby
• Upozornit na nové možnosti a kapacity výzkumné komunity
• Přispět ke strategické diskuzi o budoucnosti výzkumných infrastruktur v ČR a jejich financování
• Výměna informací mezi národními infrastrukturami ČR
• Ukázat pozici českých infrastruktur v rámci EU a globálních výzev

Termín registrace: nejpozději do 27. října 2016
•••••••••••••••••••

The Day of National Research Infrastructures will be organized under the auspices:
  • of the Minister of Education, Youth and Sports Kateřina Valachová
  • of the Council for Research Infrastructures
Main goals of the meeting:
• To demonstrate the efficiency and importance of RI and its influence on development of R&D institutions 
• To present the services and achievements of RI
• Raise awareness of new possibilities and capacities for research community
• To facilitate the strategic discussion about future of RI in Czech Republic and financing 
• Exchange of information between RI of Czech Republic
• To show position of Czech RI within EU and in global calls

Registration deadline: October 27, 2016
Starts 3 Nov 2016 08:30
Ends 3 Nov 2016 18:30
Europe/Prague
ELI Beamlines / Dolní Břežany
Conference Hall Za Radnicí 835 252 41 Dolní Břežany